Obchod se zdravou výživou, drogerií a kosmetikou

Obchod se zdravou výživou, drogerií a kosmetikou

Pojďme se společně zamyslet nad tím, proč se stát vegetariánem či veganem, nebo alespoň radikálně snížit příjem masité stravy.

  • Vegetarián je ten, který nepožívá maso včetně ryb a vajec
  • Lakto-ovo-vegetarián je vegetarián, který jí vejce
  • Vegansky se stravuje ten, který nepožívá maso, včetně ryb, vejec, mléka a výrobků z mléka

Pověz mi co jíš a já ti povím, kdo jsi.

Důvodů pro to, stát se tím, kdo maso nepožívá je opravdu mnoho. Těžko je tu vyjmenujeme všechny.

Tak alespoň ty hlavní.

1. S lidskou bytostí je neoddělitelně spjatá schopnost lásky v její krásné a všeobjímající podobě a s ní také schopnost soucítit. Velcí duchovní vůdci vždy říkali, že ten, kdo nesoucítí, by se měl spíše nazývat démonem, než člověkem. Zvířata mají podobnou nervovou soustavu, jako člověk. Stejně cítí bolest, agresi proti sobě, stres a zoufalství, jako člověk. Jako člověk také naříkají. Kdo se někdy zúčastnil domácí zabíjačky a slyšel křik a nářek prasete čekajícího na svou násilnou smrt, ten mi dá za pravdu. Čím je zvíře „větší“, tím více bolesti a hrůzy zažívá. A tím více stresu a agrese, strachu a zoufalství se usazuje v jeho svalech. Ale i ryby se při zabití dusí a i ony cítí tu bolest z násilného konce. Například kaviár, ta skvělá pochoutka z ryb, se nezískává z mrtvých jeseterů, jak se lidé domnívají. Tito jsou totiž vykucháni zaživa. Kolika krutostem se věnuje člověk a ani o důsledcích svých činů nepřemýšlí! Ten, kdo má soucit s živými bytostmi proto nemůže jíst něco, co je získáno za tak velkého utrpení.

2.  Dalším důvodem je prostě a jednoduše stav naší země, přírody a mílovými kroky se blížící celosvětová katastrofa.

MUDr.Zbyněk Luňáček z České společnosti pro výživu a vegetariánství : „Produkce masa se výrazným způsobem podílí na poškozování životního prostředí, vede ke znečišťování vody, nutnosti používat chemická hnojiva a tak dále. Dva hektary půdy uživí jednoho masojeda, ale padesát veganů, kteří konzumují jen rostlinnou stravu,” Dále soudí, že by  každý, kdo chce chránit životní prostředí, měl být vegetariánem. “Jinak to nemyslí vážně. Pouze separovat odpad není dostatečné” soudí. 

A jeden příkld za všechny: Na výrobě hamburgerů firmy Mc Donald´s se podílí několik kontinentů: jde o internacionální výrobu s nákladným transportem polotovarů, hlavních komponentů tohoto masového výrobku. V Kostarice a Guatemale je ročně likvidováno 50.000 až 70.000 hektarů lesa, aby zde mohl být chován dobytek, jehož maso je po určité době nutné pro výkrm vyváženo a upravováno pro potřeby restaurací firmy Mc Donald´s. Prales je tak přeměňován v pastviny, které pak rychle erodují. Vedlejším “produktem” tak masového chovu zvířat je klesající produkce kyslíku v těchto zneužívaných oblastech a stoupající produkce čpavku z výkalů dobytka. Údaje WWI udávají, že za posledních 50 let lidstvo vykácelo tolik lesa, kolik nevykácelo od doby svého vzniku.

Ano, možná že soudíte, že Vás se to netýká. Že Vy už na té situaci sami nic nezměníte. Že vlastně, co je Vám do toho? Nebo, že ta situace je médii a odborníky značně přehnaná. Někteří si dokonce myslí, že Bůh prostě nenechá planetu Zemi jen tak zničit. A nebo prostě v souladu s církví hlásají, že zvíře nemá duši a tak, že zabíjet zvířata je právo člověka. A člověk si nachází další a další důvody, další a další nepravdy omlouvající jeho vůli vraždit. Nevyčerpatelná je tvůrčí schopnost člověka vymýšlet si cokoliv na svou obhajobu, jde-li o jeho pohodlí. Ale buď jak buď, jakmile člověk poruší zákon o nenásilí a nezabíjení na zvířatech, spustí tím stavidla děsivé potopy agrese, násilí, zvířeckosti, vražd, válek, bezprecedentní ukrutnosti člověka a to nejen vůči zvířatům, ale hned v druhé řadě vůči člověku samotnému. Kdo jí maso, jí agresi, kdo jí krutost a agresi, stává se pomalu, ale jistě člověkem bez soucitu, ukrutným a nelítostným. Člověkem – démonem.

Zdá se vám, že je to přehnané? Projděte se dějinami, starými i těmi novými, projděte se současnou nelítostnou politikou a bojem o moc. Podívejte se do států, kde lidé živoří, zatímco kolem těch, kteří umírají hladem projíždějí lidé v limuzínách, ověšení šparky, jejichž cena by bohatě stačile k tomu, aby bylo mnoha a mnoha lidem pomoženo od strašné a potupné smrti. Lidé, kteří umírají hladem netouží po mase, ale po krajíci chleba a po vodě. Kdo někdy hovořil  s člověkem, kteý byl v této situaci, ví o tom své.

Maso je potravinou, kterou si dopřává menšina na úkor většiny. Pro získání masa se používá vypěstované obilí jako krmení pro zvířata místo toho, aby bylo použito jako potrava pro lidi. Podle údajů Ministerstva zemědělství USA se okolo 90% všeho obilí, vypěstovaného v USA, používá na krmení zvířat – krav, prasat, ovcí a drůbeže, které pak skončí na jídelních stolech.

Není už déle možné a únosně zakrývat před tímto stavem společnosti a Země oči.

Dietolog John Mayer z Harvardské university odhaduje, že kdybychom snížili spotřebu masa o 10%, bylo by možno takto ušetřeným obilím nasytit nejméně 60 milionů lidí. 
[John Mayer – citát ve zprávě pro komisi Senátu USA pro otázky výživy, potřeb obyvatelstva a pro potravinovou strategii USA – Washington, D.C.: February 1977, s. 44]
Kdyby se všichni stali vegetariány, tak by pro nasycení lidstva vystačila jedna pětina veškeré současné sklizně a zmizel by problém hladu na světě.

3. Člověk si v minulosti vytvořil mnohé a nepravdivé mýty o nezbytnosti masité stravy pro zdraví lidského organismu. Dnes jsou tyto mýty dávno zbořeny. Mnoho lékařů potvrzuje, že optimální strava se skládá ze zeleniny, celozrnného pečiva a obilí, rýže, ořechů a ovoce. Tehdy organismus dostává pro něj nejdůležitější složky. Vegetariánství přináší ohromné plus pro zdraví. Vyřazením masa z potravy se přirozeně snižuje množství přijímaného cholesterolu. Jsme chránění před rizikem nakažení z antibiotik nebo růstových hormonů, které se podávají zvířatům. Zmenšuje se riziko nemocí spojených s mikroorganismy nebo parazity. Výrazně se snižuje riziko onemocnění srdce, cukrovky, a také rakoviny. Přibližně 70 % lidí umírá na nemoci, které přímo souvisí s jejich stravovacími návyky. Již mnoho výzkumů dokázalo, že strava bohatá na ovoce a zeleninu, obiloviny a luštěniny je nejlepší cestou k delšímu a zdravějšímu životu.

Vegetariáni a vegani žijí déle
Lidé, kteří nejedí maso a živočišné produkty, žijí v průměru o 7 až 15 let déle než ti, co pravidelně konzumují maso, mléčné výrobky nebo vajíčka. Tato informace byla potvrzena organizací zabývající se studiemi o zdraví, uskutečňovanými na velkých vzorcích lidí „the China Health Project“.

Vegetariáni a vegani mají zdravější srdce

Celosvětově umírá nejvíce lidí na kardiovaskulární nemoci. Jedna ze tří žen nad 65 let trpí kardiovaskulárním onemocněním; navíc, u dětí starších tří let, které se stravují v restauracích s rychlým občerstvením, se brzo objevují příznaky srdečních onemocnění. Mimo to, 53 % žen, které prodělají infarkt, na něj i zemřou, u mužů je to 47 %.

Hlavní příčinou srdečních onemocnění je nezdravá strava založená na červeném mase a tucích, a samozřejmě také hladina cholesterolu. Vegetariáni mají cholesterol v průměru o 14 % nižší ve srovnání s těmi, co jedí maso.

Vegetariáni a vegani mají silnější kosti 

U žen  dochází ve věku 65 let k 38% ztrátě kostní hmoty, kdežto u žen, které jsou vegetariánky, jde o ztrátu jen 18 %. Zřejmně je to kvůli nadměrnému příjmu bílkovin, což vede k horšímu vstřebávání a ukládání vápníku v kostech. Bílkoviny vlastně nutí tělo eliminovat tento minerál. Takže konzumace masa vede k osteoporóze.

Vegetariáni a vegani jsou štíhlejší

Ano, ve většině případů to pravdou je. A nejen to, často lépe a mlaději vypadají vegetariáni než ti, kteří maso požívají. Ale zaručený recept na zhubnutí a dosažení fyzické krásy vegetariánství ani veganství není.

Vegetariáni a vegani nejsou závislí na mase

Tak toto je stoprocentní pravda, stejně, jako to, že závislost na mase je prokázána, ale nikdo tomu nevěnuje pozornost. Maso totiž vytváří endorfiny – tak zvané „hormony štěstí“. A lidé, kteří jsou v současné době vystaveni obrovskému zlu nelidskosti a nenávistnosti, ať už šířenému mocenskými strukturami, masmédii, politiky, ale například i konkurenčním bojem a prostým sobectvím současného člověka, tito lidé postrádají lásku, bezpodmínečnou a plnou a nenalézají tak příklady k tomu, aby ji vytvářeli sami, strádají bez pocitů štěstí a blaženosti, které právě láska a jen láska vytváří. (láska ale nerovná se sexualita, na to pozor) Hormony štěstí nám jsou pak jen nedokonalou náhražkou blaženosti, které člověk dosahuje postupně, jestliže v sobě lásku a soucit pěstuje a dosahuje jí vědomně a vlastní vůlí. Ale náhražka funguje jako něco, co zoufale potřebujeme a musíme to mít. To znamená, že se na produktech, které vytvářejí tyto „hormony klamných pocitů štěstí“, stáváme závislí. Tak ztrácíme to, co je nám dáno do vínku, jakožto člověku (jiné bytosti tuto výsadu nemají) a to je SVOBODA.

Toto je jen pár důvodů za všechny. Odpovědí na otázku proč nejíst maso je mnohem a mnohem více. A není možné je shrnou do jediného článku.  V současné době je produkováno ve světě tolik rostlinné stravy, kterým by se nasytilo 17 miliard lidí. Kdybychom se všichni stali vegetriány či vegany, byl by dostatek stravy a vody pro lidi na příštích deset milionů let.

Bohužel ale je stále většina lidí ochotna pro svou závislost a chuťové požadavky všechny argumenty pro život bez masa zabitých tvorů smést briskně ze stolu. Je zajímavé, že právě v České republice je z tohoto hlediska  situace mnohem horší, než v zahraničí. Jsou snad Češi sobečtější, než lidén jinde na světě? Nebo jsou důvody tohoto stavu jiné? Nad těmito otázkami se zamyslíme v dalším článku o vegetariánství na  stránkách Čisté Země…

ČISTÁ ZEMĚ

Obchod se zdravou výživou, drogerií a kosmetikou

Adresa:
Londýnská 58
120 00 Praha 2

Otevírací doba:
Po-Pá: 7:30-18:30
So: 9:00-16:00
(mimo státní svátky)

Kontakt:
778 132 200
[email protected]