Obchod se zdravou výživou, drogerií a kosmetikou

Obchod se zdravou výživou, drogerií a kosmetikou

Čistá Země, bez pesticidů, bez průmyslových hnojiv, bez geneticky modifikovaných potravin, bez krutosti, nenávisti, bez bolesti a nářku, bez zoufalství lidí i zvířat. Ano i zvířat, vždyť poslední výzkumy a pozorování zcela jasně hovoří o tom, že zvíře má emocionálně silný život a tudíž má i duši. Čistá země bez zatížení hmotného i energetického, čistá Země bez zla.

Kdo by si nepřál žít v takové zemi? Myslím, že jen cynik by řekl ne a ani tomu bychom to nevěřili. Možná by pesimista namítl, že něco takového není možné, že je to čirá utopie. Ale, co když ne? Co když si zbytečně tímto pesimismem blokujeme štěstí? Co když lidstvo už žilo v takových časech, někdy dávno, v dobách, kam lidská paměť nesahá? Co když všechny vykopávky, které se nalezly, archeologové zcela špatně a chybně interpretují?

Když člověk v něčem žije, posuzuje vše podle toho, protože nic jiného nezná.

Duchovní nauky Indie, védy a upanišády a další duchovní texty nás přesvědčují o tom, že lidé žili úplně jinak. Vizionáři, jako byl například Edgar Cayce shodně s indickými texty hovoří o nejstrašnějším věku lidstva, ve kterém nyní žijeme. Jedna z největších duchovních autorit našeho světa – avatár Šrí Sathya Saí Bába, nám předkládal zcela stejný obraz. Ale svět se mění. Zatím to vypadá, že spíš stagnuje, ale není tomu tak. Žijeme v čase absolutní přeměny světa. Železný věk byl ukončen předčasně. Je to pravda? No, na tom snad ani tak nezáleží. Záleží totiž na nás. Co není, může být…